Lưu trữ:

Năm 2018

Nghị quyết của HĐQT v/v chi trả cổ tức còn lại năm 2018 Thông báo v/v chi trả cổ tức còn lại năm 2018 Giấy ủy quyền / Phiếu yêu cầu

Xem thêm

Năm 2017 đợt 1

Thông báo chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình Phiếu yêu cầu thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản Giấy ủy quyền v/v nhận cổ tức của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

Xem thêm

Năm 2016 đợt 2

Thông báo Phiếu yêu cầu thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản Giấy ủy quyền V/v nhận cổ tức của Công ty

Xem thêm
1 2

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages