Ban điều hành

Ban điều hành

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Sinh năm 1965 - Kỹ sư xây dựng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.

Bà Lê Thị Lan

Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc

Bà Lê Thị Lan - Sinh năm 1974 - Cử nhân Kinh tế (Ngoại thương) - Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.

Ông Nguyễn Thành Danh

Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Thành Danh - Sinh năm 1972 - Kiến trúc sư, Cử nhân kinh tế - Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages