Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

Công ty Kinh doanh & Phát triển Nhà Quận Tân Bình trước đây là Đội kiến trúc 304 được thành lập sau những ngày mới giải phóng 30/04/1975. Đến năm 1979, do yêu cầu phục vụ sửa chữa, xây dựng các cơ quan nhà nước và do Nhà nước quản lý, Đội đổi tên thành Đội xây dựng Sửa chữa nhà Quận Tân Bình. Tháng 05/1982 Quận quyết định thành lập Xí nghiệp Xây dựng và Sửa chữa nhà Tân Bình để ngang tầm với nhiệm vụ được giao. Sau đó, do nhu cầu phục vụ nhà ở trong nhân dân, tháng 03/1989 UBND Thành phố Hồ Chí Minh ký quyết định chuyển Xí nghiệp thành Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà Quận Tân Bình. Đến Tháng 12/1990 với nhiệm vụ và chức năng ngày càng mở rộng, công ty được đổi tên thành Công ty KD và Phát triển Nhà Quận Tân Bình cho phù hợp với nhu cầu Xã hội đổi mới trong cơ chế thị trường. Và đầu năm 1993 Công ty được thành lập theo quyết định số 30/QĐ-UB ngày 19/01/1993 của UBND Tp. HCM “V/v thành lập DNNN Công ty Kinh doanh & Phát triển Nhà Quận Tân Bình” thuộc UBND Quận Tân Bình. Cho đến đầu năm 1998 Công ty được chuyển giao từ Quận Tân Bình về Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (Trực thuộc UBND Tp. HCM).

Đầu năm 2004 chuyển đổi cơ cấu hoạt động theo mô hình mới Cổ phần hoá DNNN Cty KD&PTN Tân Bình thành Cty Cổ phần Địa ốc Tân Bình; chuyển đổi DNNN thành Cty Cổ phần theo quyết định 5757/QĐ.UB ngày 31/12/2003 của UBND Tp. HCM) và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/04/2004 theo Luật Doanh nghiệp.

Ngành nghề / Lĩnh vực hoạt động:

– Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
– Hoạt động thiết kế dân dụng
– Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
– Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
– Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
– Hoạt động hổ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
– Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
– Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
– Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
– Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng máy khác
– Sản xuất khác chưa phân vào đâu
– Xây dựng nhà để ở
– Xây dựng nhà không để ở
– Xây dựng công trình đường sắt
– Xây dựng công trình đường bộ
– Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
– Xây dựng công trình điện
– Xây dựng công trình cấp, thoát nước
– Xây dựng công trình công ích khác
– Phá dỡ
– Chuẩn bị mặt bằng
– Lắp đặt hệ thống điện
– Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
– Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
– Hoàn thiện công trình xây dựng
– Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
– Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
– Cơ sở lưu trú khác
– Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
– Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
– Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
– Bán buôn kim loại và quặng kim loại
– Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển.
– Thoát nước và xử lý nước thải

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages