Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh

– Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
– Hoạt động thiết kế dân dụng
– Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
– Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
– Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
– Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
– Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
– Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
– Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
– Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng máy khác
– Sản xuất khác chưa phân vào đâu
– Xây dựng nhà để ở
– Xây dựng nhà không để ở
– Xây dựng công trình đường sắt
– Xây dựng công trình đường bộ
– Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
– Xây dựng công trình điện
– Xây dựng công trình cấp, thoát nước
– Xây dựng công trình công ích khác
– Phá dỡ
– Chuẩn bị mặt bằng
– Lắp đặt hệ thống điện
– Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
– Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
– Hoàn thiện công trình xây dựng
– Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
– Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
– Cơ sở lưu trú khác
– Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
– Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
– Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
– Bán buôn kim loại và quặng kim loại
– Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển.
– Thoát nước và xử lý nước thải

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages