Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Hồ Lan

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Người đại diện vốn Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.
Ông Nguyễn Hồ Lan - Sinh năm 1970 - Cử nhân Kinh tế - Cử nhân Luật - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ IV (2019-2024). Truớc khi đảm nhiệm chức vụ này, Ông đã từng đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2009-2014) và nhiệm kỳ III (2014-2019), Kế toán Truởng, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc. Ngoài ra, Ông còn là Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc

Người đại diện vốn Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.
Ông Nguyễn Tiến Dũng – Sinh năm 1965 - Kỹ sư xây dựng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ IV (2019-2024). Truớc khi đảm nhiệm chức vụ này, Ông đã từng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2009-2014); nhiệm kỳ III (2014-2019), Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ I (2004-2009), Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty. Hiện nay, Ông đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. Ngoài ra, Ông còn là Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Sài Gòn.

Bà Lê Thị Lan

Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc

Người đại diện vốn Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.
Bà Lê Thị Lan - Sinh năm 1974 - Cử nhân Kinh tế (Ngoại thương) - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ IV (2019-2024). Trước khi đảm nhiệm chức vụ này Bà đã từng đảm nhiệm các vụ Phó Văn phòng Đảng ủy Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, Phó Văn phòng Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn. Hiện nay, Bà đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.

Ông Nguyễn Thành Danh

Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Thành Danh - Sinh năm 1972 - Kiến trúc sư, Cử nhân kinh tế - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ IV (2019-2024). Trước khi đảm nhiệm chức vụ này, Ông đã từng đảm nhiệm Giám đốc Bộ phận Kỹ thuật. Hiện nay, Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.

Bà Vũ Thúy Ái

Thành viên Hội đồng Quản trị

Bà Vũ Thúy Ái - Sinh năm 1988 - Cử nhân Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ IV (2019-2024).

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages