Vốn điều lệ và cổ phần

Vốn điều lệ và cổ phần

Vốn điều lệ : 80.600.000.000 đồng

+ Vốn nhà nước (Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV): 51%
+ Vốn góp các cổ đông: 49%

QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

ĐVT: 1.000.000đ

Thời điểm Vốn tăng thêm Nguồn tăng Vốn điều lệ
Khi cổ phần hóa 01/04/2004 13.000
Lần 1
Tháng 08/2007
13.000 Phát hành cổ phiếu thưởng 26.000
Lần 2
Tháng 09/2007
26.000 Phát hành cổ phiếu phổ thông 52.000
Lần 3
Tháng 10/2007
28.600 Phát hành cổ phiếu phổ thông 80.600

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages