Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

1. Khái quát chung về công ty

Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình là doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo Quyết định số 5757/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động theo:

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần do Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp.
+ Mã số doanh nghiệp: 0303240995
+ Đăng ký lần đầu: ngày 31 tháng 03 năm 2004
+ Đăng ký thay đổi lần thứ 7: ngày 07 tháng 02 năm 2020
+ Tên giao dịch đầy đủ bằng tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN BÌNH
+ Tên giao dịch đối ngoại : TAN BINH REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
+ Tên giao dịch viết tắt : TANBINHRES

2. Trụ sở chính hoạt động

Địa chỉ : 205-207-209 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình , TP.HCM
Điện thoại: 8428.38.640.129
Fax: 8428.38.653.290
Địa chỉ Website : http://www.tanbinhres.comhttp://www.tanbinhres.com.vn
Email : info@tanbinhres.com
MST : 0303 240 995

3. Vốn điều lệ : 80.600.000.000 đồng

+ Vốn nhà nước (Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV): 51%
+ Vốn góp các cổ đông: 49%

QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

ĐVT: 1.000.000đ

Thời điểm Vốn tăng thêm Nguồn tăng Vốn điều lệ
Khi cổ phần hóa 01/04/2004 13.000
Lần 1
Tháng 08/2007
13.000 Phát hành cổ phiếu thưởng 26.000
Lần 2
Tháng 09/2007
26.000 Phát hành cổ phiếu phổ thông 52.000
Lần 3
Tháng 10/2007
28.600 Phát hành cổ phiếu phổ thông 80.600

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages